Vanwege de aanhoudende economische problemen als gevolg van het coronavirus is er een nieuw steunpakket aangekondigd. Dit steunpakket zal ingaan vanaf oktober 2020 en, anders dan de voorgaande steunpakketten, een looptijd bevatten van negen maanden tot juli 2021. Het kabinet besluit meer in te zetten op investeringen en begeleiding naar nieuw werk. Het steunpakket heeft als doel werknemers te begeleiden ‘naar werk’.

De door het kabinet gedane waarschuwing met betrekking tot naderende faillissementen blijft gelden. Het steunpakket zal, net als de eerdere steunpakketten, bestaan uit drie hulpmiddelen: (1) de loonsubsidie (NOW), (2) hulp voor zelfstandigen (Tozo) en (3) een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL). Hierbij zullen de hoogte van de NOW en de Tozo geleidelijk worden afgebouwd. De TVL zal eerst stijgen en daarna worden afgebouwd.

Wilt u meer weten over het derde steunpakket of over de specifieke regelingen en hoe u deze kunt aanvragen? Neem gerust contact op met advocaat Milan Gaber.

Bron: nu.nl