ERRU (European Register of Roadtransport Undertakings) is aangenomen. Dit is een Europees puntensysteem. Overtredingen overal in Europa worden geregistreerd in een systeem dat voor alle Europese lidstaten inzichtelijk is. Hier kunnen dus verregaande consequenties aan zitten voor (Nederlandse) wegvervoerders.

De Kilometerheffing voor vrachtwagens is vandaag (15 maart 2022) in tweede kamer besproken. De kosten van het systeem lopen steeds meer op (nu 400 mio) terwijl afgesproken was om de opbrengst ten goede te laten komen elektrificeren van de transportsector. De wetgeving wordt steeds uitgesteld. Nu wordt het in 2026 ingevoerd.

De EC heeft in februari een voorstel ingediend voor een dataverordening. De impact zal groot zijn voor het vervoer.

Heeft u vragen over het transportrecht? Neem gerust contact op met een van onze advocaten

 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Vervoersrecht

26 april 2022