De Europese Unie is voornemens om importeurs van staal, cement en alimunium te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. De Europese Unie wil dat heffingen gekoppeld worden aan de kosten van milieueisen waarmee producenten in de EU worden geconfronteerd.

De eventuele maatregel maakt deel uit van een breder pakket aan regelingen dat op 14 juli 2021 gepresenteerd wordt. Onder meer voornoemde regeling moet de Europese Unie in staat stellen om haar klimaatdoelen te halen (terugbrengen uitstoot). 

3 juni 2021

Bron: Nu.nl