Het kabinet stuurde onlangs na lang wachten het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarmee de nieuwe detacheringsregels voor vrachtwagenchauffeurs ook in ons land worden omgezet in wetgeving. Daarmee moet het principe ‘gelijk werk, gelijk loon’, dat de kern vormt van dit onderdeel van het EU-Mobiliteitspakket, ook hier gaan gelden.

 

Heeft u vragen over het transportrecht? Neem gerust contact op met een van onze advocaten.

 

Bron: Nieuwsblad Transport

25 juli 2022