Update 18 september 2020: Lees onze nieuwste blog over de inwerkingtreding van het UBO-register.

In het vorige nieuwsbericht is kort al stilgestaan bij de inwerkingtreding van het UBO-register. In dit nieuwsbericht wordt inhoudelijk ingegaan op het UBO-register.

De doelstelling van het UBO-register betreft het transparant maken van de partijen die binnen een onderneming de macht hebben. Dit om financieel-economische criminaliteit zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme tegen te gaan. De gegevens van het UBO-register zijn openbaar toegankelijk. Zodoende kan men zien met wie men zaken doet.

Het UBO-register gaat gelden voor zowel besloten als naamloze vennootschappen, alle overige rechtspersonen, rederijen, Europese rechtspersonen en kerkgenootschappen. De openbaar toegankelijke gegevens in het UBO-register betreffen onder andere de woonstaat, de naam en de nationaliteit van de UBO. Sommige gegevens zijn niet openbaar; hierbij kan gedacht worden aan het woonadres van de UBO. Doordat niet alle gegevens openbaar zijn voldoet de wetgeving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wilt u meer weten over het UBO-register? Neem gerust contact op met een van onze advocaten.

Bron: Rijksoverheid

3 augustus 2020