Vanaf maandag 7 juni 2021 is een nieuwe Europese auteursrechtenwet van kracht geworden. Vanaf nu gelden er strengere regels op het gebied van het uploaden van auteursrechtelijk materiaal. 

De nieuwe Europese auteursrechtenwet brengt met zich dat grote techbedrijven zoals Facebook en Youtube verantwoordelijk  zijn voor eventuele schendingen van auteursrecht op hun platforms. Dat betekent dat zij auteursrechtschendingen moeten gaan controleren en waar nodig verwijderen.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op. 

8 juni 2021

Bron: Nu.nl