Op 6 oktober 2020 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen door de Eerste Kamer. De wet heeft als doel het voorkomen van faillissementen. De wet beoogt het voor ondernemingen makkelijker te maken om een akkoord te bereiken met hun schuldeisers en aandeelhouders.

Op dit moment kan een akkoord met de schuldeisers enkel tot stand komen indien alle schuldeisers en aandeelhouders instemmen. De bedoeling van de WHOA is om de mogelijkheid tot herstructurering van schulden te vergroten. De rechter kan bij invoering van de WHOA een akkoord bevestigen indien dit akkoord door een meerderheid van de schuldeisers wordt gesteund. Op deze manier wordt voorkomen dat een of enkele schuldeisers een akkoord kunnen tegenhouden. Een onderneming in zwaar weer kan zodoende doorgaan met het exploiteren van haar bedrijfsactiviteiten die nog levensvatbaar zijn om zo een faillissement te voorkomen.

Wilt u meer weten over de WHOA of over het faillissementsrecht in het algemeen? Neem gerust contact op met Peter Kostons.

Bron: Rijksoverheid