In België is per 11 juli 2022 de Wet van 19 juni houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Detacheringsrichtlijn nr. 96/71 en dient ter omzetting van Richtlijn 2020/1057. De nieuwe wet bepaalt in welke gevallen chauffers die internationale transportopdrachten verrichten betaald moeten krijgen overeenkomstig de lokale loon- en arbeidsvoorwaarden van het land waarin ze zich bevinden en die behoren tot de zogenaamde "harde kern" van de Detacheringsrichtlijn. Dit heeft tot gevolg dat de Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002 wordt aangepast. Zo wordt er voorzien in nieuwe formaliteiten, waaronder een specifieke detacheringsverklaring en een medeverantwoordelijkheid voor opdrachtgevers, vervoerscommissionairs, of commissionairs-expediteur als zij wisten of behoorden te weten dat de werkgever die voor het vervoer zorgt de bepalingen van de nieuwe wet niet naleefde. 

 

18 juli 2022