Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, verwacht dat de schade die onverzekerde winkeliers hebben geleden door de rellen van afgelopen week, volledig wordt vergoed door het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit is een zelfstandig bestuursorgaan dat een eenmalige uitkering kan geven aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, zoals rellen. Verzekerde ondernemers kunnen aankloppen bij hun verzekeraar.

De schade trachten de Staat en de verzekeraars op de relschoppers te verhalen. Dit kan middels een strafrechtelijke alsmede een civielrechtelijke procedure.

Heeft u vragen over het Schadefonds Geweldsmisdrijven of over het verzekeringsrecht in het algemeen? Neem gerust contact op met John Wolfs.

29 januari 2021

Bron: nu.nl