Vanwege het coronavirus is in maart de eerste Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. De regeling was bedoeld om werkgevers die een bepaald percentage aan omzetverlies leden over de maanden maart, april en mei tegemoet te komen. Het coronavirus heeft nog altijd grote invloed op de economie en het bedrijfsleven. Zodoende is er een tweede overbruggingsmaatregel in het leven geroepen: de NOW 2.0.

Het doel van de tweede aanvraagperiode van de NOW is zoveel mogelijk banen te behouden. De periode voor de tweede NOW-aanvraag betreft de maanden juni, juli, augustus en september.

Bent u een werkgever die gebruik wilt maken van de NOW 2.0? Dan dient u uw aanvraag uiterlijk op 31 augustus 2020 in te dienen. In een eerdere blog is Wolfs Advocaten uitgebreid ingegaan op de inhoud van de NOW 2.0. Hierin kunt u alle noodzakelijk informatie vinden.

Wilt u meer weten over de aanvraag of de inhoud van de NOW 2.0? Neem gerust contact op met Milan Gaber.

20 augustus 2020