Verzekeraars moeten coronaschade vergoeden aan de Hema. Het gaat om hoogstens 25.000 euro per vestiging. In totaal betreft het 231 zaken, waarvan er 225 aanspraak maken op het maximumbedrag. De verzekeraars AIG en NN moeten dus ruim 5,6 miljoen euro uitkeren. In eerste instantie weigerden de verzekeraars dit te doen, maar het gerechtshof Den Haag heeft daar anders over geoordeeld.

De procedure werd aangespannen door belangenvereniging VAB en vier afzonderlijke Hema-vestigingen. Zij stelden dat ze samen een brandverzekering hadden afgesloten en andere bedrijfsschade hadden meeverzekerd. Zoals schade door een gewapende overval, bommelding en besmettelijke ziekten.

De polis was in 2015 uitgebreid naar aanleiding van de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Toen de Hema-warenhuizen op 15 december 2020 dicht moesten vanwege de bestrijding van de coronapandemie, herinnerden de VAB en de vier filiaaleigenaren de verzekeraars aan deze clausule in de polis. De verzekeraars vertikten het om de schade te vergoeden, waarop de Hema-filialen een kort geding aanspanden.

De verzekeraars stelden dat de besmettelijke ziekte zich in de verzekerde winkel moet hebben voorgedaan om door de polis gedekt te worden. In hun ogen is de schade ontstaan door de preventieve maatregelen van de overheid om de virusuitbraak te beteugelen en komt die daarom niet voor vergoeding in aanmerking.

Het hof ging daar niet in mee. Het vergelijkt de pandemie met een bommelding. Als een Hema-filiaal ontruimd moet worden vanwege een bommelding in een naburig pand, loopt de winkel ook schade op en dient die volgens de afgesloten polis gedekt te worden. Ofschoon corona in 2015 niet viel te voorzien, wordt voldaan aan de voorwaarden in de polis om voor vergoeding van de schade in aanmerking te komen, aldus het gerechtshof.

 

Heeft u vragen over het verzekeringsrecht? Neem gerust contact op met een van onze advocaten.

 

Bron: De Limburger

21 januari 2022