De burgemeester van Valkenburg doet een dringende oproep aan gedupeerden van de overstromingen in juli om gebruik te maken van de Wet Tegemoetkoming schade (Wts). De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. De Wts loopt op 15 december 2021 af. De gemeente Valkenburg raadt aan om niet te wachten op de verzekering maar om de schade direct te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de schadeafhandeling regelt. De gemeente krijgt signalen dat gedupeerden nog geen melding bij de RVO hebben gemaakt van waterschade. Om een melding te maken is het niet nodig om te weten of de verzekering iets vergoedt. Er hoeft ook geen specifiek schadebedrag bekend te zijn.

Het Verbond van Verzekeraars heeft circa 70 procent van de particuliere schade afgehandeld, bij de zakelijke schade ligt dat percentage op 50 procent. De 30 procent van de particuliere schade die nog niet is afgehandeld, zijn de gedupeerden met grotere schade. De afhandeling is volgens het verbond complex doordat de schade vaak pas maanden na de overstroming duidelijk wordt. Bij veel gedupeerden worden kamers die onder water hebben gestaan nog gedroogd.

Er zijn ook problemen bij de zogenoemde beurspolissen. Bij dit soort verzekeringen wordt het risico gedragen door meerdere bedrijven. Dit kunnen ook bedrijven in het buitenland zijn. Deze verzekeringen vergoeden geen waterschade door extreme neerslag of een overstroming. Veel bedrijven kiezen dit soort verzekeringen omdat deze goedkoper zijn dan een landelijke verzekeraar.

 

Wolfs Advocaten helpt u graag om te kijken naar alle mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen. Neem gerust contact op met een van onze advocaten

 

Bron: 1limburg

23 november 2021