English version

In een recente uitspraak van de kortgedingrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen, is bepaald dat een werknemer niet zonder meer recht heeft op thuiswerken, zelfs niet ten tijde van de coronacrisis. De feiten waren als volgt.

Op 6 mei heeft de werkgever een e-mail verstuurd waarin stond dat de werknemers vanaf 8 mei weer op kantoor werden verwacht. Op 7 mei werd een persconferentie door premier Rutte gegeven waarin werd aangegeven dat thuiswerken tot 1 september de norm zal blijven. Werknemer heeft naar aanleiding van de persconferentie een e-mail naar de werkgever verstuurd en hierin heeft de werknemer aangegeven tot 1 september thuis te willen werken. Werkgever ging hier niet mee akkoord en uiteindelijk heeft de werknemer de werkgever op grond van art. 2 Wet flexibel werken gedagvaard. De werknemer eiste nakoming van de eerdere toezegging tot thuiswerken. De werkgever stelde echter dat een beroep op art. 2 Wet flexibel werken niet toegepast kon worden in dit specifieke geval.

Volgens art. 2 lid 16 Wet flexibel werken gelden de bepalingen van art. 2 niet wanneer het gaat om een bedrijf met minder dan 10 werknemers. Dit verweer van de werkgever heeft de werknemer onvoldoende bestreden en dus strandt de vordering al vanwege dit punt.

Daarbij komt dat de werkgever van zijn medewerkers mag eisen dat ze op de werkplaats verschijnen. Dit leidt niet tot slecht ‘werkgeverschap’, zelfs niet als de overheid heeft geadviseerd om thuis te werken. De werkgever heeft namelijk gemotiveerd en onderbouwd gesteld dat hij in verband met de coronacrisis meerdere maatregelen heeft genomen om een veilige werkplek te waarborgen. De werkgever heeft ook in voldoende mate gesteld dat gelet op de aard van de werkzaamheden het van belang is dat de werknemer aanwezig is op de werkplek, zeker in deze economisch spannende tijd. Zodoende heeft de kortgedingrechter de vordering van de werknemer afgewezen.

Heeft u vragen over de Wet flexibel werken of andere arbeidsrechtelijke zaken? Neem gerust contact op met onze arbeidsrecht advocaten Milan Gaber of Peter Kostons.

Dit blogbericht is geplaatst op 26 juni 2020.