Recent heeft het kabinet de verlenging van het noodpakket gepresenteerd. Onderdeel hiervan is ook de verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De verlenging van de NOW-regeling – ook wel genoemd NOW 2.0 – wordt de komende periode verder uitgewerkt en nader vastgesteld. Daarop vooruitlopend bespreek ik in dit blog wat er naar verwachting verandert met de NOW 2.0 regeling. Deze informatie is gebaseerd op de kamerbrieven van onder meer de ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra van 20 en 28 mei 2020.

De huidige NOW loopt af – NOW 1.0 is aan te vragen tot 5 juni 2020 – maar wordt verlengd met een nieuwe periode van drie maanden. Onder de NOW 2.0 kan een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 worden aangevraagd. De NOW 2.0 sluit dus naadloos aan op de loonkostensubsidie onder de NOW 1.0 die ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020. Net als onder de NOW 1.0 kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten voor nu de maanden juni, juli en augustus 2020 aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het verwachte omzetverlies. Met andere woorden, de systematiek blijft het hetzelfde. Wordt voor een tweede keer een beroep gedaan op de NOW, dan moet de omzetperiode wel aansluiten op de periode gekozen onder de NOW 1.0. Wat zijn de verdere verschillen? Ik noem hieronder kort de meest in het oog springende wijzigingen.

Loonpeildatum:

De referentiemaand voor de loonsom wordt onder de NOW 2.0 de maand maart 2020.

Opslag:

De vaste forfaitaire opslag voor onder andere het vakantiegeld, de pensioenpremie en overige werkgeverslasten wordt onder de NOW 2.0 verhoogd van 30% naar 40%.

Bedrijfseconomisch ontslag:

De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft gehandhaafd, maar zakt van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht.

Geen dividend of bonussen:

De onderneming die gebruikt maakt van de NOW 2.0 mag over dit jaar (en naar verwachting tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021) geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur c.q. de directie en evenmin eigen aandelen inkopen. Bonussen aan de werknemers zijn hiervan uitgezonderd en zijn dus wel toegestaan.

Scholing:

Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen. De gedachte hierachter is dat werknemers zich zo beter kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Het betreft een inspanningsverplichting om de werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Het kabinet trekt hier extra geld voor uit.

Dit zijn heel in het kort de meest in het oog springende wijzigingen in de NOW-regeling. Zoals aangegeven wordt de NOW 2.0 in de komende periode verder uitgewerkt en nader vastgesteld. Het streven is dat de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 is aan te vragen. Doen zich tussentijds nog wijzigingen voor, dan berichten wij daarover in onze komende blogs.

Advies nodig?

Heeft u vragen over de NOW 2.0 of andere arbeidsrecht gerelateerde vragen, neem dan gerust contact op met advocaat Milan Gaber.

Dit blogbericht is geplaatst op 3 juni 2020