In 2019 gingen 3.906 bedrijven failliet. Dit is een toename van 3.4% ten opzichte van 2018. Deze stijging komt niet geheel uit de lucht vallen, nu er in 2018 opvallend weinig faillissementen waren. Sinds de piek in 2013 (ruim 10.000 faillissementen) is het aantal faillissementen tot en met 2018 ieder jaar verminderd. In 2019 is er aldus voor het eerst in zes jaar een stijging van het aantal faillissementen.

De meest opmerkelijke faillissementen in 2019 waren waarschijnlijk toch wel reisorganisatie Thomas Cook, warenhuis Hudson’s Bay en speelgoedverkoper Intertoys. Overigens werd Intertoys ternauwernood gered middels een doorstart. Daarnaast vallen de faillissementen in de gezondheids- en welzijnszorg op. Hier ziet men een stijging van 20,3%.

Meer weten? Volg de link.