Het aantal wegvervoerders dat failliet ging, is in de eerste helft van 2019 aanzienlijk gestegen. In het eerste half jaar van 2019 gingen 45 wegtransporteurs failliet. Dit betekent een stijging van ruim 18% ten opzichte van de eerste helft van 2018. Veel vervoerders worden geconfronteerd met oplopende kosten, vooral door stijgende brandstofprijzen en toenemende loonkosten voor personeel. Gemeten over alle sectoren samen was in de eerste helft van 2019 eveneens een stijging te zien in het aantal bedrijven dat failliet ging. 


Meer weten? Volg de link.