De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk hebben overeenstemming bereikt over een verklaring waarin uiteen is gezet hoe de relatie tussen Engeland en Europa er uit gaat zien na de Brexit. In de verklaring worden onderwerpen als handel en veiligheid behandeld. Het akkoord betreft nog enkel een globale schets en de partijen zijn niet aan de afspraken gebonden. Bovendien zal de verklaring nog moeten worden goedgekeurd door de EU-leiders.

Premier Mark Rutte heeft in zijn reactie op de verklaring te kennen gegeven dat de tot dusver gemaakte afspraken een aantal voor Nederland belangrijke kwesties nog niet hebben opgelost.

Meer weten? Volg de link