Milieudefensie startte in 2017 een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat omdat de Staat volgens de organisatie onvoldoende doet om ervoor te zorgen dat de lucht in Nederland schoner wordt. In dit kader verwees Milieudefensie op de richtwaarden voor fijnstof en stikstofdioxide die zijn vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO). De lucht in Nederland had al jaren geleden aan die Europese normen moeten voldoen. 
  
Het gerechtshof in Den Haag heeft de vorderingen echter afgewezen. Volgens het hof kan de Nederlandse Staat niet gedwongen worden om nu direct aan de WHO-richtwaarden te voldoen. De richtwaarden van de WHO zijn immers aanbevelingen, geen bindende voorschriften. De Staat dient echter wel maatregelen te blijven nemen om deze richtwaarden in de toekomst wél te halen. Er is voor het hof echter geen reden om een bevel op te leggen, omdat de Staat in 2018 al een plan heeft opgesteld om de resterende overschrijdingen versneld op te lossen. 

Meer weten? Volg de link of lees de uitspraak