De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de bezorgers van maaltijdbezorger Deliveroo geen zzp’er zijn maar ‘gewoon’ werknemer. De vakbond FNV spande begin 2018 een rechtszaak aan tegen Deliveroo, omdat zij had besloten haar bezorgers van wie de arbeidsovereenkomst afliep voortaan als zzp’er (via een partnerovereenkomst) voor het bedrijf te laten werken. De rechtbank heeft geoordeeld dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers na invoering van de nieuwe contracten niet wezenlijk is veranderd. Daarbij is onder meer van belang dat de partnerovereenkomst een standaardcontract betreft, dat volledig en eenzijdig door Deliveroo is opgesteld. Volgens de rechtbank is er nog altijd sprake van dezelfde gezagsverhouding tussen het bedrijf en de bezorgers, en dus is er nog altijd sprake van een arbeidsovereenkomst.  

Daarnaast oordeelde de rechtbank dat Deliveroo onder de werkingssfeer van de cao beroepsgoederenvervoer valt. Deliveroo is daarmee verplicht de cao met terugwerkende kracht na te leven. 
  
Meer weten? Volg de link of lees onze blog