De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB), ook wel Arbeidsmarktwet genoemd. Hierdoor zullen vanaf 2020 een aantal belangrijke zaken op de arbeidsmarkt veranderen. Met de komst van de nieuwe wet wordt gepoogd de kosten- en risicoverschillen tussen verschillende contractvormen te verminderen. De negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, worden aangepakt. 

Voor werkgevers wordt het onder meer mogelijk om verschillende ontslaggronden bij elkaar op te tellen (op dit moment moet een werkgever kiezen voor een van de acht ontslaggronden). Daarnaast wordt de hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding) verlaagd en wordt de werkloosheidspremie (WW-premie) hoger voor werknemers met een tijdelijk contract en juist lager voor werknemers met een vastcontract. Het voorgaande is slechts een beperkte weergave van de veranderingen die de WAB met zich brengt. Binnenkort verschijnt er op onze website een uitgebreide blog waarin wordt stilgestaan bij alle veranderingen.  

Alvast meer weten? Volg de link.