Vanaf 1 oktober 2019 treedt de 'Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht' in werking. Vanaf dat moment komt dus een einde aan het digitaal procederen en geldt voor alle rechtbanken en hoven weer hetzelfde regime. De wet brengt evengoed wel een aantal vernieuwingen mee. Zo krijgt de rechter meer ruimte om regie te voeren aan het begin van een procedure en kan de rechter de mondelinge behandeling beter afstemmen op wat er voor de zaak en de partijen nodig is om tot een oplossing van het geschil te komen. 

Meer weten? Volg de link