Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 1 mei 2018 hebben Europese landen tot nu toe 114 miljoen aan privacyboetes uitgedeeld. De hoogte boete werd uitgedeeld in Frankrijk aan Google: € 50 miljoen euro. 

Meer weten? Volg de link