Het scenario waarin geen nieuwe afspraken worden gemaakt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over onder andere migratie en handel (een ‘harde Brexit’) lijkt voor de hand te liggen. Een zodanig scenario zal vergaande gevolgen hebben voor alle sectoren in Nederland. Toch zullen, volgens een onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL), niet alle sectoren van de Nederlandse economie er op achteruit gaan. Het PBL heeft vastgesteld dat de concurrentiepositie van financiële dienstverleners, reisorganisaties en telecombedrijven bij een harde Brexit zal verbeteren, omdat de Britse bedrijven die in Europa diensten aanbieden zullen worden geconfronteerd met hogere exporttarieven. 
  
Voor zeven andere sectoren zullen de effecten van een harde Brexit veelal negatief zijn: de landbouw, voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie, meubelindustrie, groothandel, detailhandel en vervoer over land. 
  
Meer weten? Volg de link, of lees onze blog over de gevolgen van de Brexit voor de logistieke sector.