Volgens een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, hebben uitzendkrachten recht op hetzelfde loon als vergelijkbare vaste medewerkers (die dus hetzelfde werk verrichten). De rechtbank benadrukt dat niet uitmaakt via welke constructie van doorlening een uitzendkracht in dienst is. Ter verduidelijking: het maakt niet of een werknemer direct is geleend van bedrijf X of indirect via bedrijf X wordt geleend. De rechtbank spreekt van het beginsel van gelijke behandeling van uitzendkrachten.

De uitspraak betreft een aantal flexwerkers die een zaak hadden aangespannen tegen uitzendbureaus Flexcargo en DMW. De flexwerkers verdienden het minimumloon, terwijl hun collega’s in directe dienst – die onder de cao vielen – meer betaald kregen. De rechtbank heeft bepaald dat het verschil in loon alsnog uitbetaald dient te worden.

Meer weten? Volg de link of lees de uitspraak.