In 2017 zijn in de gemeente Venlo de meeste aantal ladingdiefstallen geregistreerd.
Hoewel het aantal ladingdiefstallen in 2017 ten opzichte van voorgaande jaren is afgenomen, vonden er veelvuldig ladingdiefstallen plaats in de logistieke hotspot Venlo. Met name het industriegebied Trade Port West en de verzorgingsplaats Venlose Heide (A67) waren in trek.

Meer weten? Volg de link.