De Raad van State heeft besloten dat de Inspectie SZW (hierna: SZW) terecht een boete van   € 160.000,- heeft opgelegd aan een Limburgs transportbedrijf. Naast het Limburgse transportbedrijf, moet ook een Roemeense zusteronderneming een boete ter hoogte van hetzelfde bedrag betalen. De boete werd door SZW opgelegd omdat er twintig vreemdelingen in dienst waren bij het Roemeense bedrijf. In Nederland gebruikten de vreemdelingen vrachtwagens van het Limburgse bedrijf. Daarmee overtraden de bedrijven de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Meer weten? Volg de link.