Wolfs Advocaten heeft in verband met Covid-19 (Corona) besloten de volgende maatregelen te nemen. Hierbij merken we op dat deze maatregelen overeenstemmen met de huidige maatregelen van de Nederlandse overheid. Deze maatregelen nemen wij ten behoeve van het welzijn van de medewerkers van ons kantoor, familie en cliënten.

De medewerkers van Wolfs Advocaten werken vaker thuis en als - hooguit een gedeelte van de - medewerkers toch op kantoor werken, dan werken de medewerkers verspreid over het kantoor om eventuele besmetting te voorkomen. Ook fysieke afspraken zullen in beginsel tot nader order opgeschort worden. Aangezien ook de rechterlijke instanties maatregelen hebben genomen, kan het zijn dat uw zitting geen doorgang vindt. Wij geven u tijdig aan of uw zitting doorgaat of verplaatst zal worden.

Dit alles betekent dat Wolfs Advocaten bereikbaar is en blijft. Met uw vragen kunt u uiteraard terecht bij uw vaste aanspreekpunt. Wolfs Advocaten beschikt over de technologische middelen waardoor de medewerkers ook vanuit thuis uitstekend kunnen werken. Wij benadrukken dan ook dat de juridische dienstverlening niet zal lijden onder deze maatregelen.

Als uw situatie van een dermate hoge urgentie is waardoor het noodzakelijk is om een fysieke afspraak te maken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken. Ook over de impact van Corona op juridische kwesties, kunt u uiteraard bij ons terecht.

Wij wensen iedereen sterkte en wij hopen dat deze tijd snel achter de rug is.