Het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog weinig last van de naderende Brexit, dat concludeert het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek uit een door SEO uitgevoerd onderzoek onder 684 managers. Het Verenigd Koninkrijk vertrekt vooralsnog op 31 oktober uit de EU, maar de manier waarop (met of zonder afspraken) is nog altijd onduidelijk. Ruim 55 procent van de managers zou hebben aangegeven niet of nauwelijks hinder te ondervinden van de naderende Brexit. Daarnaast zou 40 procent van de ondervraagde managers hebben gesteld op een harde ‘no deal-Brexit’ te zijn voorbereid.

Meer weten? Volg de link.