Dinsdagavond presenteerde het kabinet zeven oplossingen voor de economische impact van het Coronavirus. Een kort overzicht van de maatregelen wordt hieronder weergegeven. 

Loondoorbetaling werknemers
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkonderhoud moet ervoor zorgen dat ondernemers die minimaal 20% minder omzet verwachten bij het UWV loonkostensubsidie kunnen aanvragen voor hun werknemers. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Meer weten? Volg de link.

Uitkering voor zelfstandige ondernemers
Zzp-ers krijgen drie maanden een uitkering zodat er in ieder geval een minimuminkomen is. Daarbij geldt geen vermogenstoets, maar nadere voorwaarden zijn nog niet bekend gemaakt. 

Compensatieregeling getroffen sectoren
Een aantal sectoren zijn in het bijzonder getroffen door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet, zoals verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Het kabinet zal daarom met een compensatieregeling komen voor bedrijven in de genoemde sectoren. 

Uitstel belasting
Ondernemers die de economische gevolgen voelen, mogen hun inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen later betalen. Daarbij wordt geen belastingrente berekend. 

Gemakkelijke geldleningen
Voor midden- en kleinbedrijven en grote ondernemingen wordt het gemakkelijker om een lening te verkrijgen bij de bank. De Staat staat voor 50% garant voor de leningen binnen de Garantie Ondernemersfinanciering, waardoor banken eerder geneigd zijn toch krediet te verstrekken.  

Rentekorting & uitstel van aflossen 
De rente wordt verlaagd naar 2% en de komende zes maanden hoeven ondernemers niet af te lossen. Ook komen er voor kleine ondernemers gunstige leningsvoorwaarden waardoor zij gemakkelijker aan financiering kunnen komen. 

Nadere specificaties over deze maatregelen moet nog verder worden toegelicht. Het kabinet geeft aan met man en macht te werken om de economische gevolgen te beperken. De bovengenoemde maatregelen geven blijk van adequate aanpak en doet ondernemers hopen dat het Coronavirus financieel te overbruggen is. 

Voor juridische vragen en antwoorden over het Coronavirus en uw onderneming, kunt u kijken in de blog op onze website of contact opnemen met ons kantoor.