Uit een enquête van de Kamer van Koophandel is gebleken dat 17 procent van de ondernemers zich niet heeft voorbereid op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit percentage is onveranderd gebleven sinds de laatste peiling van de Kamer van Koophandel. Slechts een derde van de ondernemers geeft aan zich goed voorbereid te hebben op de Brexit.

Dit is opmerkelijk aangezien op 31 januari 2020 het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie verlaat. Hierna volgt een overgangsfase waarin verdere afspraken tussen de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk vastgelegd zullen moeten worden. Veel van de ondervraagde ondernemers geven aan zich voor te bereiden op de Brexit tijdens deze overgangsfase (zo’n 38 procent).

Meer weten? Volg de link.