Het gerechtshof Den Haag biedt in handelszaken per 1 maart 2019 een nieuwe vorm van snelle en kostenefficiënte geschillenbeslechting aan, namelijk de zogenaamde Bemiddelingsraadsheer. Wanneer beide partijen in hoger beroep dit wensen zal het gerechtshof een bemiddelingszitting inlassen. In samenspraak met de Bemiddelingsraadsheer, die speciaal is opgeleid tot conflictbemiddelaar, wordt geprobeerd in een zo vroeg mogelijk stadium een schikking te treffen. Lukt dit niet, dan zal de reguliere procedure worden hervat. De Bemiddelingsraadsheer maakt dan geen onderdeel uit van de combinatie van raadsheren die de zaak behandelt. 

Meer weten? Volg de link.