De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, heeft geoordeeld dat Ryanair aan acht piloten afzonderlijk een schadevergoeding tussen de 380.000 en 480.000 euro moet betalen. Daarnaast worden de arbeidsovereenkomsten tussen de partijen per 1 mei a.s. ontbonden. 
  
Aanleiding voor het geschil tussen Ryanair en de acht piloten waren de stroeve onderhandelingen over een cao. In augustus 2018 raakten deze onderhandelingen in een impasse waarna het personeel besloot over te gaan tot twee collectieve stakingen. Kort daarna besloot Ryanair om de basislocatie in Eindhoven te sluiten per 5 november 2018. De piloten kregen de mogelijkheid om te kiezen tussen zes andere basislocaties of een contract waarmee ze iedere drie maanden een nieuwe basislocatie zouden krijgen (als ‘mobile pilot’). De piloten stemden echter niet in met deze handelswijze en startten in oktober 2018 een kort geding. De voorzieningenrechter oordeelde op 1 november 2018 dat Ryanair de piloten niet zonder toestemming mocht overplaatsen en dat de zij het loon van de piloten moest doorbetalen. 
  
In de onderhavige procedure stelden de piloten dat Ryanair hen had geïntimideerd door erop aan te dringen niet te gaan staken. Ryanair zou hebben gedreigd met een reorganisatie en de sluiting van de locatiebasis in Eindhoven, hetgeen uiteindelijk dus ook is gebeurd. Volgens de piloten zouden er echter onvoldoende bedrijfseconomische redenen zijn geweest om de basislocatie in Eindhoven te sluiten. Ryanair betoogde dat er geen sprake zou zijn geweest van intimidatie, en dat er wel degelijk voldoende bedrijfseconomische redenen waren om de basislocatie in Eindhoven te sluiten. 
  
De kantonrechter heeft de acht piloten aldus in hun gelijk gesteld. De arbeidsovereenkomsten worden ontbonden, nu door de afgebroken onderhandelingen de mogelijkheid tot zinvolle samenwerking in de toekomst ontbreekt. Daarnaast hebben de piloten recht op een billijke vergoeding omdat Ryanair zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen door bij gebrek aan economische redenen de basislocatie in Eindhoven te sluiten en op verschillende manieren ongeoorloofde druk uit te oefenen. 

Meer weten? Volg de link of lees de uitspraak.