Helpling is een online platform dat schoonmakers in de gelegenheid stelt hun diensten aan te bieden. Vakbond FNV en een vrouw die via Helpling schoonmaakwerk verricht, hebben de rechtbank Amsterdam verzocht te bepalen dat er tussen het online platform en de schoonmakers sprake is van een arbeids- of uitzendovereenkomst. Dit is van belang omdat, wanneer er sprake is van een arbeids- of uitzendovereenkomst, de schoonmakers-cao van toepassing is. Helpling stelde zich echter op het standpunt dat het niet meer is dan een online prikbord waar schoonmakers en particulieren elkaar kunnen vinden.

De rechtbank heeft geoordeeld dat, hoewel Helpling meer is dan alleen een online prikbord, wegens het ontbreken van een gezagsverhouding er geen arbeids- of uitzendovereenkomst tot stand komt. De schoonmakers hebben namelijk te veel vrijheid om het werk naar eigen inzicht te verrichten, aldus de rechtbank. De schoonmaak-cao is dus niet van toepassing.

Volgens de rechtbank is echter wel sprake van een arbeidsbemiddeling in de zin van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Dit brengt mee dat Helpling geen commissie in rekening mag brengen aan schoonmakers. Op dit moment is het zo dat schoonmakers nog 23 tot 32 procent commissie aan het platform afdragen. Vanaf 1 augustus dient Helping hiermee te stoppen op straffe van een dwangsom van € 2.500 per dag.

Meer weten? Volg de link of lees de uitspraak.