Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat de thuiswachtdienst van een werknemer onder bepaalde omstandigheden heeft te gelden als arbeidstijd. Het onderhavige geval betrof een brandweerman die tijdens zijn thuiswachtdienst fysiek aanwezig diende te zijn op een door de werkgever aangewezen plek (in dit geval binnen zijn eigen woonplaats) en binnen acht minuten gehoor diende te geven aan de oproep van zijn werkgever. Volgens het Hof van Justitie werd de brandweerman in zulke mate beperkt in zijn mogelijkheden om iets te ondernemen tijdens zijn thuiswachtdienst, dat deze (wacht)tijd heeft te gelden als arbeidstijd. Aldus dient deze situatie – aldus het Hof – te worden onderscheiden van een situatie waarin een werknemer enkel bereikbaar hoeft te zijn voor zijn werkgever.

Meer weten? Volg de link.