Uit een onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat slechts 33 procent van de bedrijven aan alle verplichtingen uit de Arbowet voldoet. Evenwel is er een lichte vooruitgang te zien: in 2016 voldeed slechts 27 procent aan de voornoemde wet.  

Meer weten? Volg de link.