De Autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft uber een boete van € 600.000 opgelegd wegens het te laat melden van een datalek. Het betreft een datalek dat in 2016 door Uber zou zijn ontdekt. Op grond van de destrijds geldende Wet bescherming persoonsgegevens (thans: Algemene Verordening Gegevensbescherming) diende Uber het datalek binnen 72 uur te melden bij zowel de betrokkenen als de AP. Uber zou het datalek echter hebben verzwegen, en de hackers zelfs 100.000 dollar hebben betaald om het lek te verzwijgen. Vanwege de ernst en de verwijtbaarheid van het lek heeft de AP een boete opgelegd, aldus een woordvoerder van de AP.

Meer weten? Volg de link