Oorspronkelijk zou het Verenigd Koninkrijk op 29 maart jl. uit de Europese Unie vertrekken, maar omdat de Britse politici toen nog geen overeenstemming hadden bereikt over de vertrekvoorwaarden, heeft de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk uitstel verleend tot 12 april a.s.

Vanwege het feit dat er nog steeds geen overeenstemming is bereikt over de vertrekvoorwaarden, heeft het Verenigd Koninkrijk opnieuw uitstel gevraagd. Ditmaal tot 30 juni a.s. Of dit uitstel daadwerkelijk wordt verleend is nog maar de vraag. Vandaag, 9 april 2019, komen de Europese regeringsleiders bijeen om te stemmen over een nieuw Brexit-uitstel. Om uitstel te verlenen, zullen de regeringsleiders unaniem akkoord moeten gaan.

Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, stelt dat de Nederlandse regering bereid is om het Verenigd Koninkrijk uitstel te verlenen. Het is in het belang van Nederland dat er een geregelde Brexit komt, en geen harde Brexit, aldus de minister.

Meer weten? Volg de link.