De Hoge Raad heeft het geschil tussen uitzendbureau Aelbers en vakbond FNV over de uitbetaling van de verblijfkosten van een buitenlandse werknemer beslecht in het voordeel van Aelbers. De vakbond had geëist dat het uitzendbureau de verblijfkosten van een Poolse werknemer zou betalen, daarbij verwijzend naar de bouw-cao. In deze cao staat beschreven dat de werkgever de verblijfkosten van de werknemer moet betalen als de werknemer te ver weg woont om na het werk nog ‘huiswaarts’ te keren. Volgens de vakbond moet ‘huiswaarts’ worden gedefinieerd als Polen.

Echter, de Hoge Raad heeft bepaald dat uitzendbureau Aelbers de verblijfkosten van de Poolse werknemer niet hoeft te betalen. De Poolse werknemer heeft immers een woning in Nederland, en verblijft daar ook in het weekend. Zijn woning in Nederland wordt derhalve als ‘huiswaarts’ aangemerkt, aldus de Hoge Raad.

Meer weten? Volg de link of zie de uitspraak.