De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het UWV een jaar de tijd gegeven om de beveiliging van zijn systemen te verbeteren. Volgens het AP zouden werkgevers en arbodiensten de ziekteverzuimgegevens van werknemers kunnen invoeren en bekijken. Omdat het gezondheidsgegevens betreffen is het UWV echter verplicht de toegang hiertoe te beveiligen. Als de beveiliging op 31 oktober 2019 niet is verbeterd, legt de AP het UWV een dwangsom op van € 150.000,-  per maand met een maximum van € 900.000,-.

Meer weten? Volg de link.