Minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een wetsvoorstel genaamd 'Wet overgang van onderneming in faillissement' opgesteld. Het wetsvoorstel moet onder meer voorkomen dat bij een doorstart na een faillissement veel werknemers hun baan verliezen.

In 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie bij de 'pre-pack-doorstart' van kinderopvangorganisatie Estro dat het personeel recht had op het behoud van hun baan en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Deze uitspraak leidde tot veel onzekerheid over de gevolgen van de doorstart van een onderneming in andere (niet pre-pack) gevallen. Dekker en Koolmees beogen deze onzekerheid weg te nemen. Het wetsvoorstel geeft werknemers die in dienst zijn tijdens de faillietverklaring namelijk het recht om bij een doorstart onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst te komen bij de werkgever die de organisatie overneemt. Alleen als een baan verdwijnt wegens bedrijfseconomische omstandigheden, hoeft de nieuwe werkgever de betrokken werknemer niet opnieuw aan te nemen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat een concurrentiebeding automatisch komt te vervallen voor werknemers voor wie er geen plek meer is na de doorstart. Ook krijgen de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvereniging het recht om een advies uit te brengen over de totstandkoming van een overgang.  

Het concept-wetsvoorstel is tot 31 augustus 2019 opengesteld voor reacties op internetconsultatie.nl

Meer weten? Volg de link.