Aanpak

Wolfs Advocaten houdt van een praktische benadering van juridische vraagstukken. Wij zijn realistisch, creatief en snel en bekijken de vraag vanuit verschillende invalshoeken. Is de gewenste oplossing juridisch haalbaar? Is een (lange) procedure wel nodig? Samenwerken is het uitgangspunt: u heeft continu inspraak en inzicht in de te kiezen strategie en de uitvoering hiervan.

Procederen of praten?

Wolfs Advocaten behandelt juridische procedures niet alleen voor alle rechterlijke instanties, maar voert ook arbitrages en verstrekt als bindend adviseur bindende adviezen. Ook begeleidt Wolfs Advocaten mediation. Een rechtsgang is gelukkig lang niet altijd nodig om een conflict op te (kunnen) lossen.

De beste alternatieven

Wolfs Advocaten adviseert u over de beste alternatieven die er zijn voor uw probleem en geeft u vervolgens juridische begeleiding bij de gekozen vorm. Daarbij kunt u denken aan pogingen om de zaak alsnog te schikken, het voorleggen van een geschil aan een bindend adviseur of het inschakelen van een mediator.

Integrale benadering

Soms is er meer aan de hand dan alleen het voorgelegde juridische probleem. Wolfs Advocaten kijkt intrinsiek verder dan de vraag die aan ons wordt voorgelegd. Als wij denken dat dit nodig is zullen we in breder verband adviseren. En als zou blijken dat uw zaak buiten het gebied van onze expertise valt, dan zoeken wij samenwerking met (inter)nationale collega’s die in het betreffende rechtsgebied zijn gespecialiseerd. Het samenwerken met gespecialiseerde derden zoals accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs is voor ons deel van het dagelijkse werk.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Wolfs Advocaten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hier vindt u onze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

Het privacybeleid van Wolfs Advocaten kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Kantoorklachtenregeling

Wolfs Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling. Hier vindt u onze kantoorklachtenregeling.

Geen toevoegingen

Wolfs Advocaten behandelt geen zaken op toevoegingsbasis, waarmee u bekend bent. Indien u kiest voor de dienstverlening van Wolfs Advocaten betekent dat dat u afstand heeft gedaan van het eventuele recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.