Intellectueel eigendomsrecht

Het eigendomsrecht is een van de meest verstrekkende rechten die een persoon op een zaak kan hebben. Wanneer u het eigendomsrecht van een huis heeft, kan dit huis niet zomaar over worden gedragen aan derden. Het intellectueel eigendom ziet op het eigendom van zaken die zijn ontstaan door de menselijke geest. Hierbij kan men onder andere, maar niet uitsluitend, denken aan: een songtekst van een liedje, een ontwerp van een auto, maar ook de handelsnaam van een onderneming. Het intellectueel eigendomsrecht beschermt diegene die iets bedacht heeft tegen het namaken of gebruik door derden.

Absoluut recht

Evenals het normale eigendomsrecht, is het intellectueel eigendomsrecht een ‘absoluut’ recht. Dit betekent dat de eigenaar van het goed het exclusieve recht heeft om het te gebruiken en dit recht mag handhaven tegenover iedereen. Bij intellectueel eigendom is het goed datgene dat de maker gecreëerd heeft. Hierbij refereren wij nogmaals aan het maken van een songtekst. Enkel de maker heeft het gebruiksrecht van deze songtekst; niemand mag deze songtekst zonder zijn toestemming gebruiken. Wanneer iemand zonder toestemming gebruik maakt van deze songtekst handelt diegene onrechtmatig, waardoor de maker recht heeft op een schadevergoeding van de gebruiker.

Auteursrecht

Een van de intellectuele eigendomsrechten betreft het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt de maker van werken van letterkunde, kunst of wetenschap. Het werk moet echter wel een eigen intellectuele schepping van de maker zijn: eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker dragen. Een triviaal werk, zoals een sinterklaasgedicht, valt zodoende niet aan te merken als een intellectuele schepping. Wanneer het werk wel aangemerkt kan worden als een auteursrechtelijk beschermd werk, heeft enkel de maker van het werk het recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Een opzettelijke inbreuk op het auteursrecht wordt in Nederland gezien als een misdrijf.

Handelsnaamrecht

Iedere onderneming handelt onder een bepaalde handelsnaam. Het handelsnaamrecht beschermt een dergelijke onderneming tegen het gebruik en misbruik door derden. De handelsnaam betreft simpelweg de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Dit betekent echter niet dat iedere onderneming een ander naam moet hebben. Er wordt rekening gehouden met de grote van de onderneming en de regio waarin de onderneming zich bevindt.

Merkenrecht

Tot slot houdt Wolfs Advocaten zich bezig met het merkenrecht. Het merkenrecht is het geheel van wetgeving, regels, eisen en jurisprudentie die de rechten op een merk bepalen. Enkel met toestemming van de eigenaar van het merk, mag men gebruik maken van de merknaam. Wanneer men een ondernemer een merknaam wil vastleggen dient de ondernemer dit aan te vragen bij het merkenregister. Wanneer het merk is geregistreerd kan worden voorkomen dat de merknaam van de desbetreffende ondernemer niet wordt misbruikt. Wolfs Advocaten adviseert en procedeert in het merkenrecht.

Onze specialisatie

Wolfs Advocaten heeft jarenlange ervaring in het intellectueel eigendomsrecht. De specialisaties binnen het intellectueel eigendomsrecht zijn als volgt:

  • Auteursrecht 
  • Merkenrecht
  • Handelsnaamrecht
  • Portretrecht
  • Advies in intellectueel eigendom
  • Procedurele vragen

Meer weten ?

Voor meer informatie betreffende het intellectueel eigendomsrecht kan contact op worden genomen met advocaat John Wolfs.